SIGTONERNA vårterminen 2021

 

Välkommen till kören SIGTONERNAS hemsida.

 

Vi är en blandad kör som har som målsättning att sjunga och ha kul. Tyvärr

har Coronapandemin hindrat oss från att sjunga tillsammans men nu ser vi

fram mot att få vaccin så allt kan bli normalt igen

 

Vårt måtto är “Det vill gärna bli bra”

 

 

 

 

 

Styrelsen har beslutat att vi ska byta studieförbund till Bilda

som kan ge oss mer stöd i vår körutveckling.

Kontakt: gunnar@granes.se


Årsmöteshandlingar finns under Dokument