Kören SIGTONERNA har funnits i Sigtuna sedan 1998.

Vi övar de flesta onsdagarna i Salemkyrkan mellan 19:00 och 20:30.

Under rubriken “Kalendarium” finns vårt schema.

 

Styrelse 2021

Körledare     - Ingrid Bergh

Ordförande  - Ulla-Britt Stavegård

Sekreterare   - Margareta Yrlid

Kassör         - Gunnar Bergh

Ledamot      - Anna Grundh

 

 

Övriga ansvar 2021

Notansvarig              - Margareta Yrlid

Närvaroansvarig        - Karin Skålberg

Stämansvarig sopran - Ingrid 

Stämansvarig alt       - Anna Grundh

Stämansvarig tenor   - Torsten Johansson

Stämansvarig bas      - Gunnar Bergh

Medlemslistansvarig   - Karin Ask

Nyckelpiga             -Karin Skålberg

 

Terminsavgift 250 kr/termin som inbetalas till Bankgiro 541-4271

 

Organisationsnummer för Kören Sigtonerna - 802487-4839

 

 

Stadgar antagna 2014-02-19